سوالات متداول

کد رزرو در قسمت سابقه خرید قایل مشاهده است.

با مراجعه به دستگاههای خودپرداز، گزینه تغییر رمز را انتخاب کرده، سپس با انتخاب گزینه رمز دوم (رمز اینترنتی) عدد مورد نظر را انتخاب نموده، و سپس تایید کنید.

پس از موفقیت امیز بودن خرید و دریافت کد رزرو، با مراجعه به دستگاه های چاپ بلیت، نسبت به وارد کردن کد رزرو و چاپ بلیت اقدام نمایید.

شما می توانید با انتخاب هر سانس، با کلیک بر روی مشاهده پلان، نمایی کامل از سالن و صندلی خود را داشته باشید.