بازیگران
شقایق فراهانی
امیرحسین صدیق
آناهیتا همتی
محمدرضا هدایتی
انتخاب تاریخ و سانس