درباره فیلم نوروز
خلاصه داستان: نـوروز در راه اسـت ولی اهریمـن در کمین اسـت.
بازیگران
علی نصیریان
مهدی هاشمی
شبنم مقدمی
انتخاب تاریخ و سانس
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سه شنبه ۱ خرداد
سالن ايران (12) 13:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 13:00 400,000 ریال
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سالن ايران (12) 13:00 400,000 ریال
سه شنبه ۱ خرداد
سالن ايران (12) 13:00 400,000 ریال