درباره فیلم سال گربه
خلاصه داستان: جهانگیر غزنوی در سال گربه به دنیا آمده است و انسان‌ها در مواجهه با او در سال گربه درگیر حوادثی می‌شوند.
بازیگران
بهرام افشاری
سارا بهرامی
هومن برق نورد
انتخاب تاریخ و سانس
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سه شنبه ۱ خرداد
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن لاله زار (3) 11:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 13:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 15:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 18:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 20:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 21:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 22:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 23:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 11:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 13:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 15:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 18:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 20:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 21:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 22:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 23:50 400,000 ریال
سالن ايران (12) 12:30 600,000 ریال
سالن ايران (12) 14:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 16:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 18:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 20:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 22:30 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:50 800,000 ریال
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سالن لاله زار (3) 11:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 13:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 15:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 18:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 20:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 21:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 22:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 23:50 400,000 ریال
سه شنبه ۱ خرداد
سالن لاله زار (3) 11:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 13:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 15:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 18:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 20:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 21:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 22:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 23:50 400,000 ریال
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن ايران (12) 12:30 600,000 ریال
سالن ايران (12) 14:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 16:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 18:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 20:30 800,000 ریال
سالن ايران (12) 22:30 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:50 800,000 ریال
نظر کاربران
a A ۱۴۰۳/۱/۲۱
عالی