درباره فیلم روایت ناتمام سیما
قرار نیست به خاطر بی‌آبرویی گذشته تو ما بی‌آبرو بشیم...
بازیگران
حامد کمیلی
مهران احمدی
انتخاب تاریخ و سانس