درباره فیلم قوی دل
این مستند به بررسی ماجرای ورود خون‌های آلوده فرانسوی به ایران و تلاش‌های احمد قوی‌دل برای تحقق عدالت می‌پردازد.
انتخاب تاریخ و سانس