درباره فیلم یادگار جنوب
فیلم یادگار جنوب به کارگردانی و نویسندگی مشترک حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری است. وحید رهبانی، الناز شاکردوست، پژمان جمشیدی، مسعود کرامتی، ساناز سعیدی و ... بازیگران فیلم را شامل می‌شوند. خلاصه فیلم: باید عبور کرد.
بازیگران
پژمان جمشیدی
الناز شاکردوست
انتخاب تاریخ و سانس
پنجشنبه ۴ مرداد
جمعه ۵ مرداد
سالن مایاک(4) 11:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 13:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 11:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 13:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:50 800,000 ریال
پنجشنبه ۴ مرداد
سالن مایاک(4) 11:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 13:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:50 800,000 ریال
جمعه ۵ مرداد
سالن مایاک(4) 11:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 13:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:50 800,000 ریال