درباره فیلم تگزاس 3
خلاصه داستان: بيچاره پله فوت كرده ولي تگزاسي‌ها دست از سرش بر نمي‌دارن.
بازیگران
پژمان جمشیدی
مهدی هاشمی
سام درخشانی
انتخاب تاریخ و سانس
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن مایاک(4) 11:20 600,000 ریال
سالن مایاک(4) 13:20 600,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:20 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:20 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:59 800,000 ریال
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن مایاک(4) 11:20 600,000 ریال
سالن مایاک(4) 13:20 600,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:20 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:20 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:59 800,000 ریال