درباره فیلم قلهک
فیلم قلهک به کارگردانی مصطفی شایسته است که ژانری کمدی دارد. هادی کاظمی، گوهر خیراندیش، نیما شعبان‌نژاد، هدیه بازوند، علی استادی و نسرین نصرتی بازیگران فیلم هستند.
بازیگران
هادی کاظمی
گوهر خیراندیش
نیما شعبان نژاد
هدیه بازوند
انتخاب تاریخ و سانس
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سه شنبه ۱ خرداد
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن نادر (6) 12:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 14:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 16:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 18:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 20:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 22:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 12:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 14:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 16:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 18:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 20:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 22:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 11:50 600,000 ریال
سالن نادر (6) 13:50 600,000 ریال
سالن نادر (6) 15:50 800,000 ریال
سالن نادر (6) 17:50 800,000 ریال
سالن نادر (6) 19:50 800,000 ریال
سالن نادر (6) 21:50 800,000 ریال
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سالن نادر (6) 12:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 14:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 16:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 18:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 20:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 22:20 400,000 ریال
سه شنبه ۱ خرداد
سالن نادر (6) 12:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 14:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 16:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 18:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 20:20 400,000 ریال
سالن نادر (6) 22:20 400,000 ریال
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن نادر (6) 11:50 600,000 ریال
سالن نادر (6) 13:50 600,000 ریال
سالن نادر (6) 15:50 800,000 ریال
سالن نادر (6) 17:50 800,000 ریال
سالن نادر (6) 19:50 800,000 ریال
سالن نادر (6) 21:50 800,000 ریال