درباره فیلم خجالت نکش 2
در قسمت دوم این فیلم عشق، شوخی و ماجراجویی های بی پایان شخصیتهای «خجالت نکش» ادامه پیدا میکند .
بازیگران
شبنم مقدمی
احمد مهرانفر
بهاره کیان افشار
انتخاب تاریخ و سانس
جمعه ۱ تیر
شنبه ۲ تیر
یکشنبه ۳ تیر
سالن متروپل (10) 11:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 12:50 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 14:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 16:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 17:30 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 18:20 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 19:20 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 20:10 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 21:10 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 21:50 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 22:00 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 23:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:50 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 11:00 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 12:50 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 14:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 16:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 17:30 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 18:20 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 19:20 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 20:10 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 21:10 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 21:50 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 22:00 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 23:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:50 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 11:00 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 12:50 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 14:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 16:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 17:30 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 18:20 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 19:20 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 20:10 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 21:10 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 21:50 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 22:00 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 23:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:50 800,000 ریال
جمعه ۱ تیر
سالن متروپل (10) 11:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 12:50 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 14:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 16:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 17:30 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 18:20 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 19:20 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 20:10 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 21:10 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 21:50 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 22:00 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 23:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:50 800,000 ریال
شنبه ۲ تیر
سالن متروپل (10) 11:00 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 12:50 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 14:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 16:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 17:30 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 18:20 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 19:20 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 20:10 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 21:10 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 21:50 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 22:00 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 23:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:50 800,000 ریال
یکشنبه ۳ تیر
سالن متروپل (10) 11:00 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 12:50 600,000 ریال
سالن متروپل (10) 14:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 16:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 17:30 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 18:20 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 19:20 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 20:10 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 21:10 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 21:50 1,600,000 ریال
سالن متروپل (10) 22:00 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 23:00 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:50 800,000 ریال
نظر کاربران
۱۴۰۳/۳/۱۸
خوب
۱۴۰۳/۳/۱۹
نظر می دید؟
۱۴۰۳/۳/۲۱
عالی بود و شیرین.
۱۴۰۳/۳/۲۸
خیلی قشنگ و داستان خوبی داشت