درباره فیلم عطر آلود
فهم و درک فرصت کوتاه زندگی، علی را که استعداد خوبی در عطرسازی دارد و در آستانه پدر شدن است، با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند؛ او در همین فرصت کوتاه باید تمام کارهای باقی‌مانده‌اش را به سرانجام برساند…
بازیگران
همایون ارشادی
مصطفی زمانی
هدی زین العابدین
حسام محمودی
انتخاب تاریخ و سانس
جمعه ۱ تیر
شنبه ۲ تیر
یکشنبه ۳ تیر
سالن ايران (12) 13:00 800,000 ریال
سالن ايران (12) 16:50 800,000 ریال
سالن ايران (12) 13:00 600,000 ریال
سالن ايران (12) 16:50 800,000 ریال
سالن ايران (12) 13:00 600,000 ریال
سالن ايران (12) 16:50 800,000 ریال
جمعه ۱ تیر
سالن ايران (12) 13:00 800,000 ریال
سالن ايران (12) 16:50 800,000 ریال
شنبه ۲ تیر
سالن ايران (12) 13:00 600,000 ریال
سالن ايران (12) 16:50 800,000 ریال
یکشنبه ۳ تیر
سالن ايران (12) 13:00 600,000 ریال
سالن ايران (12) 16:50 800,000 ریال