اکران فیلم سینمایی «مست عشق» به تعویق افتاد
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403

به آگاهی علاقمندان فیلم سینمایی مست عشق می‌رساند به علت بروز برخی مشکلات فنی در فرآیند آماده‌سازی فیلم سینمایی مست عشق و ضرورت حفظ کیفیت مورد نظر سازندگان، اکران فیلم با هماهنگی مدیر محترم اداره نظارت سازمان سینمایی و دبیر محترم شورای صنفی اکران، با یک هفته تأخیر از تاریخ پنجم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.