پوستر چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر رونمایی شد
تاریخ انتشار: 10 بهمن 1402

به گزارش روابط عمومی چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، پوستر چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با طرحی از حمیدرضا بیدقی آماده شده  است.
حمیدرضا بیدقی پیش از این طراحی پوسترهای سی و ششمین و سی هفتمین و سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر، سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر، سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و... را برعهده داشته است.